Electrolux - Hydro Loop

I kursen "Mat i köket", ett samarbete med Electrolux, utforskade och arbetade vi fram designförslag som är relaterade till förädling, tillagning eller förvaring av mat i framtidens köket. 

Att bli självförsörjande och odla sin egen mat är nu viktigare än någonsin. Men utvecklingen går långsamt och idag pågår oftast odling enbart under de varma månaderna. Nu måste vi ta ett större steg i rätt riktning och odla mer mat under hela året. Jag har därför valt att arbeta med akvaponisk odling, det innebär att man i ett slutet kretslopp odlar både fisk och grönsaker. Mitt designförslag har jag döpt till Hydro Loop. Fiskens vatten med dess avföring pumpas upp den till grönsakerna som tar till sig av dess näring och renar vattnet innan det återvänder till fiskarna. 

Fördelar med akvaponisk odling:

Använder bara 10 % av den vattenmängden som vanlig odling kräver. 

Plantorna växer mer än dubbelt så fort p.g.a. den ständiga tillgången till vatten.

Plantorna behöver inte konstgjord näring eller jord för att växa.

När man odlar maten i sitt egna kök behövs inga transporter och utsläppen förknippade med dessa uteblir.  

Placerar man Hydro Loop i sitt kök får en ökad förståelse och respekt för den mat man konsumerar.Electrolux + Konstfack

Utställningen "Framtidens kök", visas upp den 19 - 27 november 2020, Trapphusgalleriet, Konstfack, Stockholm.

Efter att ha presenterat vår design för Electrolux torsdag den 19 november har vi vernissage kl 16.30-19.00.

Övriga öppettider är under skoltid måndag - fredag kl 09.00 - 16.00 t o m den 27 november.

Skolprojekt är ett spännande samarbete med Electrolux där vi skapat produkter för framtidens kök som är anpassade efter Electrolux värderingar och formspråk .

Varmt välkomna!