Många Bäckar Små

Jag har skapat en vägginstallation som heter "Många bäckar små" som speglar kraften bakom den enskilda individens handlingar. Verket ska påminna betraktaren om att allt hen gör spelar roll, att alla kan vara med och påverka. Ingen är för ung eller gammal för att gör skillnad. 

Verket finns i Solbergas skolenhet, närmare bestämt i Kode skolas bibliotek. Skolan har ca 200 elever som startar i förskoleklass och avslutar i andra klass. Målet är att verket ska inspirera eleverna till stordåd och stärka deras självförtroende.

Det är en spännande ålder eleverna befinner sig i. Dom känna sig oslagbara med alla möjligheter i världen men kan även känna sig väldigt väldigt små andra dagar. Med min konst vill jag inspirera eleverna till att känna att deras åsikter och framförallt deras gärningar är betydelsefulla, att dom är viktiga och kan gör stor skillnad.

Konstverket består av 31 sfärer i hamrad aluminium, stora som en handflata. Verket upptar en yta som är ca 180 x  310 cm stor.

Verket är monterat på ett sådant sätt att det efterliknar en porlande bäck som rinner fram. 

Tillräckligt många droppar kan urholka även det största av berg.

Verkets monterades i augusti 2021. 

Bilden är redigerad i Photoshop.