Normkritik

 
Ett normkritiskt projekt om psykisk ohälsa i nära relationer som resulterade i två sköra skulpturer skapade av det tunnaste av papper. 

Varför skulle man någonsin vilja trycka ner någon som man påstår sig älska? Hur kommer det sig att du mår dåligt av att det går bra för din partner? Varför känner du dig bättre när det går sämre för andra? Frågorna är många och i flera hem i Sverige lider kvinnor i det tysta.

Jag vill sprida ljus på en annars så privat och ljusskygg situation. Skulpturerna är skapta för att ge uttryck för kvinnans perspektiv och hur erfarenheterna färgar henne. 

Mitt mål är att skapa en scen där man talar om ohälsosamma relationer och den psykiska ohälsa den kan leda till.